sosyal refah

sosyal refah

bk. sosyal gönenç


sosyal refah için benzer kelimeler


sosyal refah, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, h harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'o', 's', 'y', 'a', 'l', ' ', 'r', 'e', 'f', 'a', 'h', şeklindedir.
sosyal refah kelimesinin tersten yazılışı hafer laysos diziliminde gösterilir.