refah iktisadı

refah iktisadı

bk. gönenç iktisadı


refah iktisadı için benzer kelimeler


refah iktisadı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, r harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'r', 'e', 'f', 'a', 'h', ' ', 'i', 'k', 't', 'i', 's', 'a', 'd', 'ı', şeklindedir.
refah iktisadı kelimesinin tersten yazılışı ıdasitki hafer diziliminde gösterilir.