iktisadi refah

iktisadi refah

bk. iktisadi gönenç


iktisadi refah için benzer kelimeler


iktisadi refah, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, h harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 't', 'i', 's', 'a', 'd', 'i', ' ', 'r', 'e', 'f', 'a', 'h', şeklindedir.
iktisadi refah kelimesinin tersten yazılışı hafer idasitki diziliminde gösterilir.