sosyal refah kriterleri

sosyal refah kriterleri

bk. sosyal gönenç ölçütleri


sosyal refah kriterleri için benzer kelimeler


sosyal refah kriterleri, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'o', 's', 'y', 'a', 'l', ' ', 'r', 'e', 'f', 'a', 'h', ' ', 'k', 'r', 'i', 't', 'e', 'r', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
sosyal refah kriterleri kelimesinin tersten yazılışı irelretirk hafer laysos diziliminde gösterilir.