oradan

oradan

zf. 1. Sözü edilen yerden: “Kalfa peki, der gibi başını salladı ve hemen oradan ayrılıverdi.” -İ. O. Anar. 2. İşaret edilen görece olarak uzak yerden.


oradan için benzer kelimeler


oradan, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'r', 'a', 'd', 'a', 'n', şeklindedir.
oradan kelimesinin tersten yazılışı nadaro diziliminde gösterilir.