oradan oraya

oradan oraya

zf. Bir yerden başka bir yere: “Fabrikalarda çalışan işçiler at arabalarıyla gelen eşyaları, oradan oraya koşturan insanları pencerelere birikip gülerek seyrettiler.” -L. Tekin.


oradan oraya için benzer kelimeler


oradan oraya, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'r', 'a', 'd', 'a', 'n', ' ', 'o', 'r', 'a', 'y', 'a', şeklindedir.
oradan oraya kelimesinin tersten yazılışı ayaro nadaro diziliminde gösterilir.