organizasyon

organizasyon Fr. organisation

a. 1. Düzenleme: “Sonra, mal satışı her şeyden önce bir organizasyon, bir alıcı ve pazar yerleri bulma işidir.” -N. Hikmet. 2. Devlet, idare, toplum vb.nin düzenleniş biçimi. 3. Düzenli bir grubun üyelerinin tamamı. 4. Kuruluş, kurum, teşkilat.


organizasyon İng. organization

Harap olan dokuların yerinin granülasyon dokusuyla doldurulması. Hematom, trombüs, embolus ve infarktus alanlarında görülür.


organizasyon için benzer kelimeler


organizasyon, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'r', 'g', 'a', 'n', 'i', 'z', 'a', 's', 'y', 'o', 'n', şeklindedir.
organizasyon kelimesinin tersten yazılışı noysazinagro diziliminde gösterilir.