organoleptik muayene

organoleptik muayene İng. macroscopic / sensorial examining

Yem örneğinin renk, koku, tat, görünüş, sertlik derecesi, yabancı cisim, yabancı ot tohumları, kirlilik, küflenme, bağdaşık olup olmadığı gibi durumlarının duyusal muayenesi.


organoleptik muayene için benzer kelimeler


organoleptik muayene, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'r', 'g', 'a', 'n', 'o', 'l', 'e', 'p', 't', 'i', 'k', ' ', 'm', 'u', 'a', 'y', 'e', 'n', 'e', şeklindedir.
organoleptik muayene kelimesinin tersten yazılışı eneyaum kitpelonagro diziliminde gösterilir.