organum vestibulokokleare

organum vestibulokokleare Dgr. anat. organum vestibulocochleare

anat. Denge ve işitme duyusu organı.


organum vestibulokokleare için benzer kelimeler


organum vestibulokokleare, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'r', 'g', 'a', 'n', 'u', 'm', ' ', 'v', 'e', 's', 't', 'i', 'b', 'u', 'l', 'o', 'k', 'o', 'k', 'l', 'e', 'a', 'r', 'e', şeklindedir.
organum vestibulokokleare kelimesinin tersten yazılışı eraelkokolubitsev munagro diziliminde gösterilir.