özel servet vergisi

özel servet vergisi İng. specific wealth tax

Mükelleflerin bina veya arsa gibi tek bir servet unsuru üzerinden alınan servet vergisi.


özel servet vergisi için benzer kelimeler


özel servet vergisi, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'z', 'e', 'l', ' ', 's', 'e', 'r', 'v', 'e', 't', ' ', 'v', 'e', 'r', 'g', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
özel servet vergisi kelimesinin tersten yazılışı isigrev tevres lezö diziliminde gösterilir.