servet vergisi

servet vergisi İng. property tax, tax on wealth

Servet sahibinden ya da servete konu olan emlak, arazi, veraset ve intikal kapsamındaki taşınır ve taşınmazlardan alınan vergi.


servet vergisi için benzer kelimeler


servet vergisi, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'r', 'v', 'e', 't', ' ', 'v', 'e', 'r', 'g', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
servet vergisi kelimesinin tersten yazılışı isigrev tevres diziliminde gösterilir.