nominal servet vergisi

nominal servet vergisi İng. nominal wealth tax

Cari yılda alınan servet vergisi.


nominal servet vergisi için benzer kelimeler


nominal servet vergisi, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'o', 'm', 'i', 'n', 'a', 'l', ' ', 's', 'e', 'r', 'v', 'e', 't', ' ', 'v', 'e', 'r', 'g', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
nominal servet vergisi kelimesinin tersten yazılışı isigrev tevres lanimon diziliminde gösterilir.