net servet vergisi

net servet vergisi İng. net wealth tax

Servet sahiplerinin net servetleri üzerinden artan oranlı olarak alınan vergi.


net servet vergisi için benzer kelimeler


net servet vergisi, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'e', 't', ' ', 's', 'e', 'r', 'v', 'e', 't', ' ', 'v', 'e', 'r', 'g', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
net servet vergisi kelimesinin tersten yazılışı isigrev tevres ten diziliminde gösterilir.