net servet

net servet İng. net wealth

Kişilerin belli bir anda sahip oldukları varlıklar ile yükümlülükleri arasındaki fark.


net servet için benzer kelimeler


net servet, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'e', 't', ' ', 's', 'e', 'r', 'v', 'e', 't', şeklindedir.
net servet kelimesinin tersten yazılışı tevres ten diziliminde gösterilir.