gerçek servet vergisi

gerçek servet vergisi İng. real wealth tax

Bir defaya özgü alınan servet vergisi.


gerçek servet vergisi için benzer kelimeler


gerçek servet vergisi, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'r', 'ç', 'e', 'k', ' ', 's', 'e', 'r', 'v', 'e', 't', ' ', 'v', 'e', 'r', 'g', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
gerçek servet vergisi kelimesinin tersten yazılışı isigrev tevres keçreg diziliminde gösterilir.