net aktif vergisi

net aktif vergisi İng. net asset tax

5 Nisan Kararları çerçevesinde bilanço esasına göre defter tutan yükümlülerin bilançolarının aktifinde yer alan, diğer yükümlülerin ise envanter kayıtlarında yer alan varlıkların değeri üzerinden alınan bir tür servet vergisi.


net aktif vergisi için benzer kelimeler


net aktif vergisi, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'e', 't', ' ', 'a', 'k', 't', 'i', 'f', ' ', 'v', 'e', 'r', 'g', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
net aktif vergisi kelimesinin tersten yazılışı isigrev fitka ten diziliminde gösterilir.