parafoliküler hücre

parafoliküler hücre İng. parafollicular cell

Tiroit bezinde foliküllerin duvarında foliküler hücrelerin arasında veya foliküller arasında küçük gruplar hâlinde yerleşen, kalsitonin salgılayan, oval ve düzensiz çekirdekli, kahverengi veya siyah tanecikli bir sitoplazmaya sahip, foliküler kolloitle doğrudan sınırları bulunmayan hücre tipi. Embriyonel dönmede beşinci yutak poşundan köken alarak göçle postnatal tiroide ulaşırlar ve tüm loplara yayılırlar.


parafoliküler hücre için benzer kelimeler


parafoliküler hücre, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'a', 'r', 'a', 'f', 'o', 'l', 'i', 'k', 'ü', 'l', 'e', 'r', ' ', 'h', 'ü', 'c', 'r', 'e', şeklindedir.
parafoliküler hücre kelimesinin tersten yazılışı ercüh relükilofarap diziliminde gösterilir.