perde perde

perde perde

zf. Yavaş yavaş: “Güvertenin bir yanından bir horultu yükseldi, iskeleden de perde perde horultular gelmeye başladı.” -A. Erhat.


perde perde için benzer kelimeler


perde perde, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'e', 'r', 'd', 'e', ' ', 'p', 'e', 'r', 'd', 'e', şeklindedir.
perde perde kelimesinin tersten yazılışı edrep edrep diziliminde gösterilir.