geniş perde demiri

geniş perde demiri İng. large (fret)

İri ile orta boy arası perde demiri.


geniş perde demiri için benzer kelimeler


geniş perde demiri, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'n', 'i', 'ş', ' ', 'p', 'e', 'r', 'd', 'e', ' ', 'd', 'e', 'm', 'i', 'r', 'i', şeklindedir.
geniş perde demiri kelimesinin tersten yazılışı irimed edrep şineg diziliminde gösterilir.