periderm

periderm İng. periderm

(Yun. peri: etrafında; derma: deri) Ağacın kabuk kısmı; ağaç kabuğu. Birçok gövde ve köklerde ikinci büyüme ile epidermisin yerini alan, süberin kapsayan ve olgunlaşınca cansız olan, mantar meydana getiren mantar kambiyumu ve iç tarafta parenkimayı veren canlı parankima dokusu olan fellodermden oluşan doku.


periderm Fr. périderme

(botanik)


periderm İng. periderma

anat. Deri gelişiminde iki katmanlı epitelin dışındaki geçici katman. Periderm hücreleri zamanla dejenere olmasına karşın, epiblast katmanını oluşturan hücreler bölünüp çoğalmak suretiyle derinin epidermisini biçimlendirirler.


periderm, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'e', 'r', 'i', 'd', 'e', 'r', 'm', şeklindedir.
periderm kelimesinin tersten yazılışı mredirep diziliminde gösterilir.