perifer siyanoz

perifer siyanoz İng. peripheral cyanosis

Normal doyumlu kanın periferde fazla miktarda oksijen kaybetmesi sonucu periferde indirgenmiş hemoglobin miktarı artışına bağlı olarak biçimlenen siyanoz, venöz siyanoz.


perifer siyanoz için benzer kelimeler


perifer siyanoz, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'e', 'r', 'i', 'f', 'e', 'r', ' ', 's', 'i', 'y', 'a', 'n', 'o', 'z', şeklindedir.
perifer siyanoz kelimesinin tersten yazılışı zonayis refirep diziliminde gösterilir.