periyaktoy

periyaktoy Dgr. Yun. periaktoi

Antik Yunan tiyatrosunda eksenleri çevresinde dönen üç yüzlü prizmalara verilen ad. Bunların her yüzüne resimler yapılırdı, öbür yüzü döndürülüp dekor değişimi sağlanırdı. Bunun için de büyüklü küçüklü altı yedi periyaktoy kullanılırdı, bak. telari, biçme pano.


periyaktoy Dgr. Yun.: periaktoi

Eski Yunan tiyatrosunda eksenleri çevresinde dönen üçgenler. Bunların iç yüzüne bakan başka resimler yapılıp sahne değişimleri sağlanırdı. "Skene" üzerinde altı "peryaktoy" a kadar kullanılırdı, (bk. telari.)


periyaktoy, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, y harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'e', 'r', 'i', 'y', 'a', 'k', 't', 'o', 'y', şeklindedir.
periyaktoy kelimesinin tersten yazılışı yotkayirep diziliminde gösterilir.