periyodik tabaka

periyodik tabaka İng. majör dense line, period line

Miyelinli sinirlerde, aksonun etrafında Schwann hücresinin zarının meydana getirdiği katlanmalarla oluşan miyelin kılıfta zarın iç yoğun tabakalarının birleşmesiyle oluşan yoğun tabakalar.


periyodik tabaka için benzer kelimeler


periyodik tabaka, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'e', 'r', 'i', 'y', 'o', 'd', 'i', 'k', ' ', 't', 'a', 'b', 'a', 'k', 'a', şeklindedir.
periyodik tabaka kelimesinin tersten yazılışı akabat kidoyirep diziliminde gösterilir.