potamodrom

potamodrom İng. limnodromous, potamodromous

(Yun. limne: bataklık göl; potamus: mekik; dromein: koşmak) Balıkların yalnız tatlı sularda yaptığı göçler. Limnodrom.


potamodrom İng. potamodromous

Akarsuyun kendi içerisinde veya bir gölden akarsuya göç eden.


potamodrom için benzer kelimeler


potamodrom, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'o', 't', 'a', 'm', 'o', 'd', 'r', 'o', 'm', şeklindedir.
potamodrom kelimesinin tersten yazılışı mordomatop diziliminde gösterilir.