potamodrom balıklar

potamodrom balıklar İng. potamodromous fishes

Akarsuyun kendi içerisinde veya bir gölden akarsuya göç eden balıklar.


potamodrom balıklar için benzer kelimeler


potamodrom balıklar, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'o', 't', 'a', 'm', 'o', 'd', 'r', 'o', 'm', ' ', 'b', 'a', 'l', 'ı', 'k', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
potamodrom balıklar kelimesinin tersten yazılışı ralkılab mordomatop diziliminde gösterilir.