radyan

radyan Fr. radian

a. mat. 1. Bir dairede yarıçap uzunluğundaki yay parçasını gören merkez açıya eşit açı ölçme birimi. 2. sf. fiz. Işın veya ısı yayan: Radyan soba.


radyan, rad İng. radiant

Açı birimi; bir dairede yarıçap uzunluğundaki yay parçasını gören merkez açı. 1 rad = 206' 265".


radyan İng. radian

Bir çemberde, uzunluğu yarıçapa eşit olan bir yayın belirlediği özeksel açı.


radyan İng. radian

Bir çemberde, uzunluğu yarıçapa eşit olan bir yayın belirlediği merkezi açı veya bu açının ölçüsü.


radyan Osm. Şa'şaapâş

(astronomi)


radyan için benzer kelimeler


radyan, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, r harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'r', 'a', 'd', 'y', 'a', 'n', şeklindedir.
radyan kelimesinin tersten yazılışı naydar diziliminde gösterilir.