radyan noktası

radyan noktası

bk. saçılma noktası.


radyan noktası Fr. point radiant

(astronomi)


radyan noktası için benzer kelimeler


radyan noktası, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, r harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'r', 'a', 'd', 'y', 'a', 'n', ' ', 'n', 'o', 'k', 't', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
radyan noktası kelimesinin tersten yazılışı ısatkon naydar diziliminde gösterilir.