resim

resim, -smiAr. resm

a. 1. Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb. üzerinde yapılan biçimleri: “Konulu resim parçaları kendiliğinden ve doğru olarak yan yana gelivermiş, hikâye ortaya çıkmıştı.” -T. Buğra. 2. Bunu yapmak için gerekli yöntemleri öğreten sanat: “Türkiye'de resim bir müddetten beri soysuz bir sanat hâline gelmeye başladı.” -O. S. Orhon. 3. Fotoğraf: “Güzel İnebolu kızı, duvara yapıştırılan Gazi'nin resmine uzun uzun baktı.” -A. Gündüz. 4. huk. Bazı eşyadan ve işlerden alınan vergi veya harç: “Osmanlı Devleti'nin birçok vergi ve resimleri bu yüzden doğrudan doğruya yabancı alacaklıların cebine gider.” -Y. K. Karaosmanoğlu. 5. Tören. 6. Açık gösterge, kesin sonuç.

< Ar. resm) resim


resim İng. picture
resim İng. drawing

Öğrencilere gözlem, izlenim ve imgelemleri ile duygu ve tasarımlarını resimle anlatabilme bilgi, beceri ve yetisini kazandırmak; sanat yapıtlarını değerlendirmek için gerekli ölçüleri kavramaları konusunda onlara yardımcı olmak; boş zamanlarını yararlı biçimde geçirmelerini sağlayacak güzel bir uğraşı alanını sevdirmek amacıyla türlü okul programlarında yer alan ders.


resim İng. picture, drawing

(Resim) Boya ya da çizim yoluyla kurulmuş yapıt. a. bk. boyaresim, çizim.


resim İng. duty, impost

Belirli bir işin veya hizmetin yapılması için yetkili makamlar tarafından verilen izin karşılığında elde edilen vergi benzeri bir gelir.


resim İng. 1. picture, frame, image, photographie image, film image, single frame, 2. cartoon, drawing, 3-4. television picture (image)

Sinema 1. Film üzerinde çerçeve içinde yer alan fotoğraflardan her biri. 2. Bir canlıresim için çizilen resimlerin her biri. TV. 3. Almaç görüntülüğünde, görüntülüğün üst satırdan alt satıra değin taranması sonunda oluşan görüntü. 4. İzleyicinin almaç görüntülüğünde gördüğü, izlediği görüntünün en ufak birimi.


resim için benzer kelimeler


resim, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, r harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'r', 'e', 's', 'i', 'm', şeklindedir.
resim kelimesinin tersten yazılışı miser diziliminde gösterilir.