Rorschach ölçeri

Rorschach ölçeri İng. rorschach test

bk. mürekkep lekesi ölçeri.


Rorschach ölçeri için benzer kelimeler


Rorschach ölçeri, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, R harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'R', 'o', 'r', 's', 'c', 'h', 'a', 'c', 'h', ' ', 'ö', 'l', 'ç', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
Rorschach ölçeri kelimesinin tersten yazılışı ireçlö hcahcsroR diziliminde gösterilir.