sağlık yardımı

sağlık yardımı İng. sanitary assistance

Güvenceliye iş kazası, uğraşı sayrılığı ya da sayrılığında yasalarına göre yapılmakta olan yardımlar.


sağlık yardımı için benzer kelimeler


sağlık yardımı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'ğ', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'y', 'a', 'r', 'd', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
sağlık yardımı kelimesinin tersten yazılışı ımıdray kılğas diziliminde gösterilir.