sarıbayrak ağası

sarıbayrak ağası

bk. silâhtarağa.


sarıbayrak ağası için benzer kelimeler


sarıbayrak ağası, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'r', 'ı', 'b', 'a', 'y', 'r', 'a', 'k', ' ', 'a', 'ğ', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
sarıbayrak ağası kelimesinin tersten yazılışı ısağa karyabıras diziliminde gösterilir.