sarkacın boyu

sarkacın boyu Osm. tûl-ı rakkas

(fizik)


sarkacın boyu için benzer kelimeler


sarkacın boyu, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'r', 'k', 'a', 'c', 'ı', 'n', ' ', 'b', 'o', 'y', 'u', şeklindedir.
sarkacın boyu kelimesinin tersten yazılışı uyob nıcakras diziliminde gösterilir.