sarkık

sarkık

sf. Aşağı doğru uzanmış veya uzanmış, sarkmış, sölpük, salpa, gevşek: “İri yarı, bıyıkları sarkık bir ozan elini dostça omzuna attı.” -Ç. Altan.


sarkık Fr. Tombant

sarkık için benzer kelimeler


sarkık, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'r', 'k', 'ı', 'k', şeklindedir.
sarkık kelimesinin tersten yazılışı kıkras diziliminde gösterilir.