satımca benzeri belgeler

satımca benzeri belgeler İng. other papers as invoice

Tecimcilerin yapımla uğraşan kişilere imzalattırdıkları ve işin türü, özelliği ve değerini kapsayan günlemli gider kâğıtları, satış belgesi kullanmak zorunluluğunda olmayan üretimcilere satın alınan mal paraları ödenirken tecimciler tarafından düzenlenerek imza ettirilen üretimci alındısı gibi belgeler.


satımca benzeri belgeler için benzer kelimeler


satımca benzeri belgeler, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 't', 'ı', 'm', 'c', 'a', ' ', 'b', 'e', 'n', 'z', 'e', 'r', 'i', ' ', 'b', 'e', 'l', 'g', 'e', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
satımca benzeri belgeler kelimesinin tersten yazılışı relegleb irezneb acmıtas diziliminde gösterilir.