satınalma gücü dizini

satınalma gücü dizini İng. purchasing power index, PPI

1. Satınalma gücünde ortaya çıkan değişmeleri gösteren dizin. 2. Dünyanın çeşitli yerlerindeki işçilerin elde ettikleri gelirle kendisinin ve ailesinin gereksinimlerini karşılayabilme derecelerini karşılaştırmalı olarak gösteren dizin.


satınalma gücü dizini için benzer kelimeler


satınalma gücü dizini, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 't', 'ı', 'n', 'a', 'l', 'm', 'a', ' ', 'g', 'ü', 'c', 'ü', ' ', 'd', 'i', 'z', 'i', 'n', 'i', şeklindedir.
satınalma gücü dizini kelimesinin tersten yazılışı inizid ücüg amlanıtas diziliminde gösterilir.