satır yazıcı

satır yazıcı İng. line printer

Sonuçları, her satırı bir bütün olarak bir seferde olmak üzere, kağıt üzerine yazan bilgisayar çıkış birimi, bk. yazıcı.


satır yazıcı İng. line printer

satır yazıcı için benzer kelimeler


satır yazıcı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 't', 'ı', 'r', ' ', 'y', 'a', 'z', 'ı', 'c', 'ı', şeklindedir.
satır yazıcı kelimesinin tersten yazılışı ıcızay rıtas diziliminde gösterilir.