satmak

satmak, -ar

(-i) 1. Bir değer karşılığında bir malı alıcıya vermek: “Geniş arazisini parselleyip sattı.” -T. Buğra. 2. (nsz) mec. Kendinde olmayan bir şeyi var gibi göstermek, taslamak: “Onun yerinde kim olsa bu kadar azamet satardı.” -P. Safa. 3. mec. Bir kimse, kendini veya başkasını olduğundan daha önemli, yetkili ve değerli göstermek. 4. mec. Bir çıkar karşılığında bir şeyi gözden çıkarmak, feda etmek. 5. argo Bir yolunu bularak birinden ayrılmak: Yanımdakini satamazsam size gelemeyeceğim.


satmak

Kız evlendirmek.


satmak

Satmak, mec. kız evladı evlendirmek

Doğaçlama): Doğaçlama tiyatrosunda bir hareketi, bir mimiği, bir tümceyi, bir sahneyi vurgulamak anlamında kullanılan söz.

Tul.): Bir jestin, bir mimiğin, bir tümcenin, bir bölümcüğün altını çizmek, vurgulayıp belirtmek.


satmak

1. Söylemek, nakletmek, dinletmek. 2. Baştan savmak.


satmak için benzer kelimeler


satmak, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 't', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
satmak kelimesinin tersten yazılışı kamtas diziliminde gösterilir.