saydamlık

saydamlık, -ğı

a. Saydam olma durumu, şeffaflık.


saydamlık Fr. Transparence
saydamlık İng. transparency

Işığı geçirebilme özelliği.


saydamlık İng. transparency

Arka düzeyin görülmesini sağlayan etmen.


saydamlık İng. transparency

1. Piyasanın durumu veya herhangi bir iktisadi olay, gelişme veya düzenleme hakkında, herkesin tam bilgi sahibi olması. krş. bakışımsız bilgi 2. bk. mali saydamlık 3. bk. finansal saydamlık


saydamlık

bk. geçirgenlik özelliği


saydamlık İng. transparence
saydamlık İng. transparency

1. Tiyatro konuşmasında ünsüz harfleri birbirinden kesin olarak ayırdetmek, 2. Arka düzeyin görülmesini sağlayan efekt.


saydamlık İng. transparency

fizik, aydınlatma: Işığı geçirebilme özelliği.


saydamlık için benzer kelimeler


saydamlık, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'y', 'd', 'a', 'm', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
saydamlık kelimesinin tersten yazılışı kılmadyas diziliminde gösterilir.