yarı saydamlık

yarı saydamlık, -ğı

a. fiz. Işığı geçirmekle birlikte arkasındaki nesneyi belirgin olarak göstermeyen nesnelerin özelliği.


yarı saydamlık Fr. Demi-transparance

yarı saydamlık için benzer kelimeler


yarı saydamlık, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'r', 'ı', ' ', 's', 'a', 'y', 'd', 'a', 'm', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
yarı saydamlık kelimesinin tersten yazılışı kılmadyas ıray diziliminde gösterilir.