sayışım dönemi

sayışım dönemi İng. bookyear

1. Tecim alanında yıllık sayışımlar için kabul edilen 12 aylık süre, dengelem dönemi. 2. Bir yıllık süre içinde sayışımların izlenilmesi sağlanılmak üzere uygulanan belirli süreler.


sayışım dönemi için benzer kelimeler


sayışım dönemi, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'y', 'ı', 'ş', 'ı', 'm', ' ', 'd', 'ö', 'n', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
sayışım dönemi kelimesinin tersten yazılışı imenöd mışıyas diziliminde gösterilir.