şekersi mermer

şekersi mermer Osm. sükkerî mermer

(jeoloji)


şekersi mermer için benzer kelimeler


şekersi mermer, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, ş harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ş', 'e', 'k', 'e', 'r', 's', 'i', ' ', 'm', 'e', 'r', 'm', 'e', 'r', şeklindedir.
şekersi mermer kelimesinin tersten yazılışı remrem isrekeş diziliminde gösterilir.