sıkıştırılamaz hacim

sıkıştırılamaz hacim İng. incompressible volume

Gaz kanunlarına göre gazın sıkıştırılamayan hacmi (gaz moleküllerinin toplam hacimleri) yani Van der walls eşitliğindeki b değeri.


sıkıştırılamaz hacim için benzer kelimeler


sıkıştırılamaz hacim, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'ı', 'k', 'ı', 'ş', 't', 'ı', 'r', 'ı', 'l', 'a', 'm', 'a', 'z', ' ', 'h', 'a', 'c', 'i', 'm', şeklindedir.
sıkıştırılamaz hacim kelimesinin tersten yazılışı micah zamalırıtşıkıs diziliminde gösterilir.