simetrik polinom

simetrik polinom İng. symmetric polynomial

Değişkenlerinin simetrik fonksiyonu olan polinom.


simetrik polinom için benzer kelimeler


simetrik polinom, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'i', 'm', 'e', 't', 'r', 'i', 'k', ' ', 'p', 'o', 'l', 'i', 'n', 'o', 'm', şeklindedir.
simetrik polinom kelimesinin tersten yazılışı monilop kirtemis diziliminde gösterilir.