simgeli halka ağı

simgeli halka ağı İng. token ring network

simgeli halka ağı için benzer kelimeler


simgeli halka ağı, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'i', 'm', 'g', 'e', 'l', 'i', ' ', 'h', 'a', 'l', 'k', 'a', ' ', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
simgeli halka ağı kelimesinin tersten yazılışı ığa aklah ilegmis diziliminde gösterilir.