simgesel edim

simgesel edim İng. symbolic act

Yürüyemeyen çocukların yürüyebilmelerini sağlamak amacıyla kollarından tutarak cami kapısı önünde sallama; yeni doğan çocukları, birlikte getirdiklerine inanılan pisliklerden arıtmak amacıyla beşik altından geçirme; sıtmalıları sağaltmak için, dalaklarını kesme görüntüsünü veren uygulamalar vb. oluşan simge türü. bk. simge. krş. arınma.


simgesel edim için benzer kelimeler


simgesel edim, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'i', 'm', 'g', 'e', 's', 'e', 'l', ' ', 'e', 'd', 'i', 'm', şeklindedir.
simgesel edim kelimesinin tersten yazılışı mide lesegmis diziliminde gösterilir.