simgesel

simgesel

sf. Simge ile ilgili, sembolik.


simgesel İng. symbolic

1. Bir simge ile dile getirilen. 2. Simgeler kullanan ya da simgeler koyan. 3. Kendi başına bir değeri ya da etkisi olmayıp, bir başka şeyi anımsatan: simgesel bir topluluk.


simgesel için benzer kelimeler


simgesel, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'i', 'm', 'g', 'e', 's', 'e', 'l', şeklindedir.
simgesel kelimesinin tersten yazılışı lesegmis diziliminde gösterilir.