simgesel bağ

simgesel bağ İng. symbolic link

simgesel bağ için benzer kelimeler


simgesel bağ, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ğ harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'i', 'm', 'g', 'e', 's', 'e', 'l', ' ', 'b', 'a', 'ğ', şeklindedir.
simgesel bağ kelimesinin tersten yazılışı ğab lesegmis diziliminde gösterilir.