simgesel adres

simgesel adres İng. symbolic address

simgesel adres için benzer kelimeler


simgesel adres, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'i', 'm', 'g', 'e', 's', 'e', 'l', ' ', 'a', 'd', 'r', 'e', 's', şeklindedir.
simgesel adres kelimesinin tersten yazılışı serda lesegmis diziliminde gösterilir.