simgesel davranış

simgesel davranış İng. symbolic posture

Yağmur yakarısı sırasında avuç içlerini yere çevirerek kolları aşağı yukarı oynatma; saygı gösterme amacıyla arka arkaya çekilerek dışarı çıkma; utku sevinciyle havaya sıçrama gibi davranışlarla daha birçok benzerlerinden oluşan simge türü. bk. simge. krş. simgesel oyun.


simgesel davranış için benzer kelimeler


simgesel davranış, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'i', 'm', 'g', 'e', 's', 'e', 'l', ' ', 'd', 'a', 'v', 'r', 'a', 'n', 'ı', 'ş', şeklindedir.
simgesel davranış kelimesinin tersten yazılışı şınarvad lesegmis diziliminde gösterilir.