simgesel durum

simgesel durum

bk. simgesel davranış.


simgesel durum için benzer kelimeler


simgesel durum, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'i', 'm', 'g', 'e', 's', 'e', 'l', ' ', 'd', 'u', 'r', 'u', 'm', şeklindedir.
simgesel durum kelimesinin tersten yazılışı murud lesegmis diziliminde gösterilir.